Tin Tức Chung

Hướng Dẫn Học Access Qua Video

 
 
Picture of Lê Quang
Hướng Dẫn Học Access Qua Video
by Lê Quang - Wednesday, 13 March 2019, 12:02 AM
 

Các em xem và làm theo

1. Tạo Bảng (Table)

Phần 1:

 

Phần 2:

Phần 3:

2. Tạo Biểu mẫu (Form)

3. Tạo Liên kết (relationships)


4. Tạo Mẫu hỏi ( query)(Edited by Lê Quang Điện - original submission Thứ năm, 15 Tháng mười một 2018, 9:55 AM)

(Edited by Lê Quang Điện - original submission Thứ bảy, 2 Tháng ba 2019, 9:39 AM)

(Edited by Lê Quang Điện - original submission Thứ hai, 11 Tháng ba 2019, 10:00 AM)

(Edited by Lê Quang Điện - original submission Thứ ba, 12 Tháng ba 2019, 9:51 AM)